Szkolny blog czytelniczy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym  2020/2021 biblioteka ZS 3 przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.

W ramach NPRCz zakupiliśmy ponad sześćset tytułów nowości wydawniczych z zakresu współczesnej literatury polskiej i światowej dla starszej młodzieży za kwotę 15 tys. PLN, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej

Oprócz zakupu książek, w ramach programu realizowane są różnego rodzaju projekty edukacyjne i różne działania związane z promowaniem książek i czytelnictwa.

Jednym z nich jest blog czytelniczy Na marginesie, na którym prezentowane są recenzje i opisy zakupionych książek. Zapraszamy do lektury bloga oraz wspólnego redagowania publikowanych na nim postów.