Bez kategorii

Szkolny blog czytelniczy

Posted on
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym  2020/2021 biblioteka ZS 3 przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły. W ramach NPRCz zakupiliśmy ponad sześćset tytułów nowości wydawniczych […]