Rekrutacja 2020/2021

komunikat

Zapraszamy absolwentów SP do zapoznania się z ofertą edukacyjną ZS3 na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że do 10 lipca absolwenci szkół podstawowych mogą logować się do systemu Vulcan i wybierać szkołę, w której chcieliby kontynuować naukę. Do 10 lipca należy także dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty: wydrukowany i podpisany wniosek (wersja papierowa) oraz kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.