Technikum

5-letnie Technikum w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik reklamy, technik fotografii i multimediów, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich.