Akcja HDK

Dnia 24 października, po trzech latach przerwy, do szkoły powróciło honorowe krwiodawstwo! W czasie szkolnej akcji HDK krew oddało 15 uczniów, 1 […]