„Gorączka Złota”

Gorączka Złota

Podsumowano akcję PCK „Gorączka Złota” 2022. Akcja polega na zbiórce złotych monet: 1, 2 i 5-o groszowych. Środki pozyskane ze zbiórki PCK przeznacza na akcje dożywiania dzieci w placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, stołówkach, organizuje wypoczynek letni oraz wyposaża w wyprawki szkolne dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz uczniom biorącym udział w tej akcji. Nasza szkoła zajęła w II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

qrf