Wizyta w Grupowej Oczyszczalni  Ścieków  w Łodzi

Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi

Klasy 3TEL i 2TEL wraz z nauczycielkami p. Kubik Marianną i p. Jakubek Magdaleną odwiedziły Grupową Oczyszczalnie  Ścieków  w Łodzi. Uczniowie podczas zwiedzania Oczyszczalni, zapoznali się z  urządzeniami i obiektami technologicznymi oraz obiektami towarzyszącymi, służącymi do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach.