Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy

Spotkanie z pracownikiem PUP
Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej większość z nas zadaje sobie pytanie, skąd wziąć pieniądze na otwarcie firmy ?
Jednym z miejsc, gdzie możemy uzyskać wsparcie, jest Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach. W lutym 2021 roku, z jego przedstawicielką – Panią Martyną Malinowską, spotkali się zdalnie ekonomiści z klas II TEFo i III TEL.
Na spotkaniu omówione zostały zasady wypełniania wniosku, kryteria przyznawania dofinansowań, jak również przekazano wiele cennych wskazówek na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.