Oferta kształcenia

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Branżowej Szkole I stopnia w następujących profilach i zawodach:

Liceum ogólnokształcące o profilusocjalnym

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, chcesz dowiedzieć się jak otoczenie wpływa na nasze życie, łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, masz zdolności organizacyjne i lubisz angażować się w różnego rodzaju działania na rzecz innych to Liceum ogólnokształcące o profilu socjalnym jest dla Ciebie.

Liceum przygotuje Cię do zdawania egzaminu maturalnego. Dodatkowo poznasz:

– tajniki rozwoju człowieka,

– mechanizmy rządzące grupą

– normy prawne i etyczne funkcjonowania człowieka w społeczeństwie,

– dowiesz się jak interpretować zachowania ludzi i na nie wpływać,

– nauczysz się dostrzegać potrzeby innych i odpowiednio na nie reagować

– poznasz elementy psychologii, socjologii, pedagogiki, etyki, filozofii

– poznasz nowoczesne sposoby pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do podjęcia nauki na studiach o kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, etyka, teologia, a także na kierunkach związanych z marketingiem i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę z człowiekiem i dla człowieka – np. jako: pracownik socjalny, terapeuta, pedagog, psycholog, pracownik placówki opiekuńczo — wychowawczej czy resocjalizacyjnej.

Przedmioty rozszerzone: język polski i język angielski.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka i historia.

Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.


Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności jak:

 • odpowiednia organizacja pracy,
 • zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk),
 • umiejętność planowania i przewidywania,
 • zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi: planować i organizować prace związane
z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzać zapasami w firmie, organizować prace związane z gospodarką magazynową, zarządzać gospodarką odpadami, planować i organizować prace związane z procesem logistycznym
w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK,INSERT). Osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także otrzymania prawa jazdy kat. B.


Absolwent szkoły ma możliwość pracy w sklepach wielkopowierzchniowych, firmach spedycyjnych, firmach transportowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, portach lotniczych, portach morskich, na kolei, w budownictwie.

Może również kontynuować naukę na studiach  – np. na kierunkach: Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria produkcji.

Uczeń bierze udział w praktykach zawodowych (4 tygodnie) w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM). Często nasi uczniowie zostają zatrudniani w firmach, w których odbywali praktyki.

Część praktyk odbywa się poza granicami kraju – np. w Grecji.

Kwalifikacje zawodowe:

 • Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów
 • kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika logistyka.

Technik Spedytor

Technik spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził
on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport.
To nowoczesny zawód skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Spedytor organizuje i planuje transport, jest jego kreatorem i architektem.


Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności jak:

 • zdolność organizacji i negocjacji,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • samodzielność w pracy (w zakresie podejmowania decyzji).


Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi: organizować transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych
oraz przewożonych wewnątrz kraju, zajmować się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizować wyładunek towarów lub załadunek ich do samochodów, wagonów, samolotów, sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi
i zagranicznymi, uzgadniać sposoby i miejsca dostarczenia ładunku, prowadzić rozliczenia cła, wypełniać druki celne, organizować odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju, obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK,INSERT). Osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także otrzymania prawa jazdy kat. B.

Absolwent szkoły ma możliwość pracy w firmach spedycyjnych, firmach transportowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, portach lotniczych, portach morskich, na kolei, w służbach mundurowych.

Może kontynuować naukę na studiach – np. na kierunkach: Transport, Spedycja i Logistyka.


Podczas nauki uczeń odbywa praktyki zawodowe (4 tygodnie) w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM). Część praktyk realizowana jest poza granicami kraju (Grecja)
w ramach projektów europejskich.

Kwalifikacja zawodowa:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Przedmiot rozszerzony: matematyka

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika spedytora.

Technik ekonomista

Wybierając naukę w zawodzie technik ekonomista możesz zostać w przyszłości poszukiwanym na rynku pracy specjalistą w zakresie finansów lub obsługi sprzedaży i marketingu.


Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętność:

– pisania biznesplanów,

– zarządzania firmą,

– zatrudniania pracowników,

– obliczania podatków i wynagrodzeń,

– prowadzenia uproszczonej księgowości,

– biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży, magazynu i finansów firmy

– wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego,

– uczą się posługiwania nowoczesną technologią

– uczą się korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju w urzędach lub firmach albo za granicą w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na stanowiskach,

na których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów oraz kadr i płac. Jest to praca wymagająca współpracy z ludźmi. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi szkoły utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika ekonomisty.

Technik handlowiec

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.  Handlowiec pełni bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. Obsługa klienta, również w języku angielskim, kontakty z dostawcami, sprawna realizacja zamówień, biegła obsługa komputera to zadania, od których w dużej mierze zależy sukces firmy.

Z analizy ofert pracy, wynika, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” kierowanych jest do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów

Może pracować w  hurtowniach, sklepach, działach handlowych firm, agencjach marketingowo-reklamowych, jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. obsługi klienta, sprzedaży lub zakupów, telemarketer, product manager.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych albo za granicą w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:  język polski, język angielski, matematyka, geografia

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika handlowca.

Technik reklamy

Technik reklamy to zawód szerokoprofilowy, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm.

Technik reklamy potrafi m.in.:

 • określać cele działalności reklamowej firmy
 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych
 • oceniać wartość i skuteczność przygotowanych reklam
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej
 • opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 • tworzyć slogany i hasła reklamowe 
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych,
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations, 
 • tworzyć założenia projektów graficznych reklam,
 • nadzorować prace przygotowania do druku i proces drukowania,
 • obsługiwać programy graficzne: Corel Draw, Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe: Word, Excel.

Technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością. Rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowo powstające firmy jak również istniejące już na rynku zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych z organizacją reklamy. Praca w reklamie jest ciekawa, kreatywna i oraz stwarza ciągle nowe wyzwania.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji firm, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach i studiach graficznych. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations) w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić własną działalność gospodarczą

Kwalifikacje zawodowe:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08.  Zarządzanie kampanią reklamową.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. Odbywają się one w kraju i za granicą (Grecja).

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika reklamy.

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to kierunek dla osób zainteresowanych szeroko pojętą fotografią, które są spostrzegawcze, dokładne, łatwo nawiązują kontakt z innymi, mają duszę artysty i ciekawe spojrzenie na świat.

Uczniowie tego technikum dowiedzą się:

– jak przygotować plan zdjęciowy,

– poznają zasady kompozycji, 

– nauczą się tworzenia grafik wektorowych, rastrowych,

–  nauczą się tworzenia animacji i pracy w programach graficznych

– zdobędą umiejętność rejestrowania obrazu, obrabiania go i publikowania,

– nauczą się przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,

– nauczą się wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Zajęcia są realizowane w sposób praktyczny i teoretyczny. Szkoła jest wyposażona w dwie pracownie komputerowe, w których obywają się zajęcia zawodowe oraz ciemię fotograficzną, gdzie uczymy się fotografii analogowej. Pracujemy na takich programach jak Photoshop, Corel Draw czy Inkscape, jeździmy na wystawy fotograficzne oraz targi branżowe, wykonujemy zdjęcia w plenerze.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. Trwają one 4 tygodnie (160h) i są realizowane w kraju i za granicą.

Kwalifikacje zawodowe:

– AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

– AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Absolwenci Technikum fotografii i multimediów mogą ubiegać się o pracę w zakładach fotograficznych, fotograficznych punktach usługowych, przemysłowych laboratoriach fotograficznych, redakcjach gazet, drukarniach, agencjach reklamowych, studiach graficznych i filmowych, archiwach i bibliotekach państwowych, laboratoriach policyjnych, przedsiębiorstwach, w których dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej i filmowej, jako graficy.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika fotografii i multimediów.

Technik hotelarstwa

Zawód technik hotelarstwa to przede wszystkim świadczenie usług na rzecz gości. To praca oparta na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Poszczególne stanowiska pracy w hotelu wymagają zróżnicowanych umiejętności, nie mniej jednak łączą je cechy, które powinny charakteryzować wszystkich hotelarzy. Potrzebne są:

 • pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy
 • wysoka kultura osobista
 • życzliwość, uprzejmość, opanowanie
 • cierpliwość
 • energia
 • otwartość na nowe doświadczenia

Podczas zgłębiania tajników hotelarstwa nauczysz się:

 • organizować pracę działu recepcji i rezerwacji, służby parterowej, służby pięter
 • zasad przyjęć gości w hotelach
 • realizować zamówienia gości
 • rozróżniać rodzaje gości i ich potrzeby
 • realizować podstawowe i dodatkowe usługi w hotelach
 • jak działa gastronomia hotelowa
 • czynności związanych z obsługą gości od momentu ich pojawienia się w hotelu do chwili wyjazdu
 • sporządzać dokumentację hotelową

Jak się uczymy?

Oprócz codziennych lekcji jeździmy też na wycieczki zawodowe, targi branżowe – turystyczne. Odwiedzamy hotele pabianickie, łódzkie, warszawskie i wrocławskie.  Każdego roku uczniowie klas 3 i 4 hotelarskich biorą udział w konkursach i olimpiadach, takich jak:

 • Regionalny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi w hotelu Hilton
 • Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu
 • Olimpiadę Wiedzy Hotelarskiej w Warszawie i dalszy jej etap w Kołobrzegu

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego w Kołobrzegu są zwalniani
z części teoretycznej egzaminu zawodowego.

Praktyki organizuje szkoła. Do dyspozycji mamy hotele pabianickie:

 • Fabryka Wełny
 • Willa Impresja
 • Piemont
 • Aviator

oraz łódzkie:

 • Anders
 • Novotel
 • Hilton

W ciągu całego 5-letniego pobytu w szkole będziecie mieć praktyki 2 razy po cztery tygodnie. Praktyki realizujemy również poza granicami kraju – nasze klasy hotelarskie były już kilka razy na praktykach w hotelach w Grecji.

Kwalifikacje zawodowe.   

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT..06. Realizacja usług w recepcji

Po ukończeniu technikum hotelarskiego można pracować:

 • w recepcjach hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych
 • w działach rezerwacji tych obiektów
 • jako rezydenci w hotelach
 • jako przewodnicy turystyczni
 • jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych
 • na statkach wycieczkowych i promach w recepcji i sali restauracyjnej
 • jako stewardessy  – po ukończeniu dodatkowych kursów
 • można również prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny

Można także podjąć studia na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem, np.:

 • Turystyka i hotelarstwo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie i w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Przedmioty uwzględniane rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika hotelarstwa.

Technik organozacji turystyki

Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz uczyć się języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi to jest to kierunek dla Ciebie. Pamiętaj pracując w turystyce spełniasz marzenia innych o idealnych wakacjach/wypoczynku/zwiedzaniu Polski i świata.

Absolwent kierunku technik organizacji turystki zajmuje się:

 • sporządzaniem programów, organizacją i obsługą imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowaniem i kalkulacją kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystaniem ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowaniem tras podróży i dokonywaniem rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzeniem informacji turystycznej,
 • opracowaniem materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzeniem sprzedaży i rozliczaniem usług i imprez turystycznych.

Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mogą pracować w:

 • agroturystyce,
 • biurach podróży, agencjach turystycznych,
 • hotelach, schroniskach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
 • punktach informacji turystycznej,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki,
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną.

Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych jako agenci turystyczni.

Absolwenci chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, mogą kontynuować naukę na studia licencjackich np. Turystyka i rekreacja
(na Uniwersytecie Łódzkim)

W trakcie nauki uczeń odbywa obowiązkowe 8 tygodniowe praktyki zawodowe w biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych (nasza szkoła ma już kilkuletnie doświadczenie
w organizowaniu takich praktyk)

Kwalifikacje zawodowe:
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język angielski, język polski, matematyka, geografia

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika organizacji turystyki

Technik usług fryzjerskich

Istotą zawodu technik usług fryzjerskich jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich, a także projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność
i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu
to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich.

W zawodzie istotna jest wrażliwość estetyczna, precyzja, wysoka kultura osobista, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna do wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich,
a przede wszystkim odpowiedzialność.

Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu
do wykonywania usług fryzjerskich, takich jak:

 • pielęgnacja włosów i skóry głowy,
 • wykonywanie nietrwałego i trwałego odkształcania włosów,
 • wykonywanie strzyżenia włosów i formowanie zarostu,
 • wykonywanie zmiany koloru włosów,
 • wykonywanie stylizacji fryzur,
 • projektowanie fryzur,
 • dokumentowanie fryzur,
 • wykonywanie fryzur na podstawie projektów z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.

Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

Absolwenci kierunku technik usług fryzjerskich mogą podjąć pracę:

 • w salonach fryzjerskich,
 • w teatrach,
 • w pracowniach perukarskich,
 • jako specjalista podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych, kampanii reklamowych,
  pokazów mody,
 • przy produkcjach telewizyjnych,
 • jako przedstawiciel handlowy w branży fryzjersko – kosmetycznej,
 • jako edukator marki kosmetycznej,
 • jako pedagog – nauczyciel zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.

Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność handlowo – usługową
w zakresie świadczenia usług fryzjerskich jako przyszli styliści fryzjerstwa. Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, mogą kontynuować naukę na studiach
o kierunku: pedagogika czy kosmetologia lub studiach podyplomowych o specjalności: chemia materiałów fryzjerskich, wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie itp.

W trakcie nauki uczeń odbywa obowiązkowe 8 tygodniowe praktyki zawodowe
w salonach fryzjerskich. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych (nasza szkoła ma już kilkuletnie doświadczenie
w organizowaniu takich praktyk).

Kwalifikacje zawodowe:
FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.

Przedmiot rozszerzony: język angielski.

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika usług fryzjerskich.

Branżowa szkoła I stopnia

Sprzedawca to osoba zajmująca się obsługą klientów w handlu detalicznym, hurtowym i internetowym. Są to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i marketach oraz osoby dokonujące kupna i sprzedaży w imieniu firmy.

Do zadań sprzedawcy należy m.in. przyjmowanie dostaw i przygotowanie towarów do sprzedaży, sporządzanie dokumentów magazynowych
i sprzedażowych, obsługa komputera,  kasy fiskalnej i innych urządzeń sprzedażowych oraz negocjacje z klientami i dostawcami.

Praktyki odbywają się w formie zajęć praktycznych u pracodawców,
m.in. w sklepach i hurtowniach. Uczniowie mają statut pracowników młodocianych – otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w technikum.

Kwalifikacja zawodowa:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Po potwierdzeniu tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.

Cykl kształcenia kończy się zdobyciem zawodu sprzedawcy.

Branżowa szkołaI stopnia

Fotograf to osoba zajmująca się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem
i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Fotograf wykorzystuje w swojej pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zaawansowania technicznego.

W trakcie kształcenia uczeń nabywa umiejętności:

 • przygotowywania planu zdjęciowego,
 • rejestrowania obrazu,
 • obróbki i publikowania obrazu.

Praktyki odbywają się w formie zajęć praktycznych u pracodawców,
m.in. w studiach fotograficznych. Uczniowie mają statut pracowników młodocianych – otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie.

Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki w technikum.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

Po potwierdzeniu tej kwalifikacji absolwent szkoły będzie posiadał wykształcenie średnie branżowe.

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem zawodu fotografa.