Oferta kształcenia po SP


Oferta kształcenia rok szkolny 2019/2020 skierowana do absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych:

Liceum Ogólnokształcące o profilu socjalnym

Oferta nauki w LO o profilu socjalnym jest skierowana do uczniów z zainteresowaniami społecznymi, humanistycznymi, przyrodniczymi, dla osób o cechach osobowości ułatwiających kontakt i współpracę z ludźmi (empatia, życzliwość, asertywność) i zdolnościach organizacyjnych.
W przyszłości absolwent szkoły będzie mógł podjąć pracę z człowiekiem i dla człowieka.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Przedmioty rozszerzone:
– biologia
– język angielski
W toku nauki uczniowie będą mieli możliwość poznawania:
elementów psychologii, etyki, socjologii, pedagogiki, interpretacji zachowania człowieka, zasad życia w społeczeństwie, jak dostrzegać potrzeby innych ludzi, nowoczesnych sposobów pomocy.

5-letnie Technikum w zawodzie:

Technik ekonomista

Wybierając naukę w zawodzie technik ekonomista możesz zostać w przyszłości poszukiwanym na rynku pracy specjalistą w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi szkoły utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Uczeń Technikum ekonomicznego nabywa w trakcie nauki praktyczne umiejętności w zakresie m.in.: polityki zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, rozliczania ubezpieczeń i podatków, księgowości, obrotu pieniężnego, zaopatrzenia, sprzedaży, gospodarki magazynowej, rozliczania produkcji, wykonywania prac biurowych.
Uczy się posługiwania nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Technik handlowiec

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.  Z analizy ofert pracy, wynika, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” kierowanych jest do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

Technik fotografii i multimediów

Jeśli posiadasz zdolności techniczne i manualne, a do tego jesteś wrażliwy, spostrzegawczy, cierpliwy, systematyczny, dokładny i rozumiesz, że sukces wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności – Technik fotografii i multimediów to zawód dla Ciebie!

Technik fotografii i multimediów zajmuje się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.
Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu. Realizuje projekty graficzne i multimedialne

Pracuje w: studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych, reklamowych, drukarniach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym, telewizji i wytwórniach filmowych, laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, archiwach, muzeach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik hotelarstwa

Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy – to są główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej.

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.
Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Technik organizacji reklamy

Jesteś komunikatywny, odpowiedzialny i systematyczny w działaniu, łatwo nawiązujesz kontakty z innymi ludźmi, na co dzień przestrzegasz zasad kultury i dobrego wychowania, jesteś otwarty, kreatywny i nie boisz się wyzwań? Technik organizacji reklamy – to zawód dla Ciebie!

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, gdzie problemem nie jest wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ale jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Technik obsługi turystycznej

Jeżeli lubisz uczyć się, jesteś odpowiedzialny i kulturalny, jesteś komunikatywny, potrafisz rozmawiać i uważnie słuchać, jesteś dobrym obserwatorem, jesteś ciekawy świata i ludzi, a jeśli nowoczesne technologie i nauka języków obcych to Twój „konik”  – to na pewno jest to zawód dla Ciebie!

Technik logistyk

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, stąd stale rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi.

Technik usług fryzjerskich

Technicy usług fryzjerskich należą do grupy poszukiwanych pracowników.
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród klientów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnie przygotowanych techników usług fryzjerskich. Istnieje coraz większa potrzeba zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi.

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi na włosach klienta. Dobiera sposoby, metody, techniki i technologie. Projektuje fryzury na włosach, uwzględniając cechy indywidualne klienta. Zarządza zakładem fryzjerskim.