Pliki do pobrania

Zestawienie klasyfikacyjne za I półrocze – pobierz plik

Zestawienie klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego – pobierz plik

Zestawienie klasyfikacyjne Szkoła dla Dorosłych – pobierz plik

Zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w wycieczce szkolnej Pobierz plik