Projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063248 dla Liceum i Technikum

Podstawowe informacje o Projekcie

Termin realizacji Projektu: 01.06.20222r. – 31.08.2023r.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną – kursy i szkolenia dla kadry przedmiotów ogólnokształcących bądź językowych

W projekcie weźmie udział 32 uczniów, 3 opiekunów oraz  2  nauczycieli   nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w ramach kursów i szkoleń

Termin mobilności, wraz z dniami na podróż: 30.04.2023 r. – 13.05.2023 r.

Organizacja przyjmująca:  Istituto Tecnico Tecnologico Statale „O. Belluzzi – L. da Vinci”, Via Vittoria Colonna 10, 47923 Rimini, Włochy

Cele projektu:

– podniesienie poziomu znajomość języka angielskiego i swobodne komunikowanie się w

języku obcym wśród uczniów szkoły,

– wzmocnienie kompetencji kluczowych, poza szablonowego myślenia, rozwój kreatywności,

przekrojowego przyswajania wiedzy, wyciągania wniosków, zdolności organizacyjnych,

wyznaczania celów i umiejętność pracy w grupie,

– korzystania z nowych technologii, narzędzi informatycznych i cyfrowych; swobodne

poruszanie się w świecie online.

Rekrutacja uczestników do projektu

Relacja z Cattolici

Rozdanie certyfikatów w projektach Erasmus+