Projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591 dla uczniów Technikum

Podstawowe informacje o Projekcie:

Termin realizacji Projektu: 01.09.2021 r. – 30.11.2022 r.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną dla uczniów III Technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

W projekcie może wziąć udział 28 uczniów i 2 opiekunów.

Termin mobilności, wraz z dniami na podróż: 15.05.2022 – 28.05.2022 r.

Cele projektu:

-Kompleksowy rozwój kompetencji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Nr 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych, językowych i personalno – społecznych poprzez udział w zagranicznych mobilnościach sektora VET.

Podsumowanie mobilności

W ramach mobilności zagranicznej 28 uczniów z klasy 3 TFH i 3 TLg wyjechało w terminie 16-27 maja 2022 w ramach programu ERASMUS na praktyki zawodowe do Grecji, a 3 nauczycieli zawodu (logistyka i hotelarstwo) uczestniczyło w kursach i szkoleniach branżowych. Młodzież z technikum hotelarskiego zajmowała się obsługą gości hotelowych w sali restauracyjnej, procedurą check-in, check-out, a także utrzymaniem porządku na terenie obiektu. Logistycy natomiast poznawali różne sposoby zagospodarowania przestrzeni magazynowej, organizowali czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu, a także obsługą dokumentów magazynowych i transportowych. W trakcie realizacji mobilności kadra brała udział w szkoleniach branżowych organizowanych w lokalnych greckich przedsiębiorstwach. Młodzież i kadra miała również okazję doskonalić umiejętności posługiwania się językiem obcym. Oprócz praktyk zawodowych uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca regionu – wzięli udział w całodniowym rejsie na wyspę Skiathos zwiedzając stolicę wyspy, a także odpoczywając na złotej plaży. Odwiedzili także miejsce znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO czyli Meteory! Wyjazd był bezcenną okazją do pogłębienia wiedzy zawodowej i zdobycia kolejnych doświadczeń pod okiem praktyków w realnym środowisku zawodowym.

EUROPASSY DLA NAUCZYCIELI

projekt nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582

projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół Nr 3 w ramach projektu Erasmus+ uczestniczyli w kursach i szkoleniach w czasie mobilności w Grecji, w ramach współpracy z 4th LO w Katerini Kształcili kompetencje posługiwania się językiem angielskim, odbywali zajęcia z zakresu informatyki dotyczące nauki programowania. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli szkolenia branżowe u pracodawców. 30 listopada 2022 r. wszyscy uczestnicy tych szkoleń otrzymali certyfikaty Europass.

Erasmus

Galeria