Warsztaty przyrodnicze w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

25.04.2024 r. uczniowie klasy 3TEL wraz z opiekunami p. Grażyną Ludwisiak i p. Magdaleną Nowak wzięli udział w warsztatach przyrodniczych pt. „Ekosystem wodny – badanie zanieczyszczeń wody na podstawie wskaźników biologicznych, chemicznych, fizycznych.” Zajęcia te odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. Młodzież miała możliwość zbadania wpływu stopnia zanieczyszczenia wody na skład gatunkowy wodnych bezkręgowców – bioindykacja w praktyce. Niektóre gatunki pojawiają się wyłącznie w wodzie, w której określone związki nie przekraczają dopuszczalnej normy. Na podstawie wyników pomiarów: odczynu wody, barwy, mętności oraz obecności i liczebności gatunków wskaźnikowych określaliśmy stan czystości wody.

Zobacz zdjęcia