Aflopa Art – wystawa Sebastiana Kularskiego

W piątek, 17 lutego 2023 r., uczniowie klasy 4TFo oraz zainteresowane uczennice z klasy 4 TEFo pod opieką p. Diany Kulińskiej w ramach zajęć odbyli wycieczkę do Galerii Sztuki Aflopa Art w Pabianicach. Jest to miejsce ze wspaniałą przestrzenią wystawienniczą i ogromnym potencjałem do promowania artystów.
Wystawa, którą klasa 4TFo miała okazję zobaczyć składa się z prac dr Sebastiana Kularskiego, wszechstronnie wykształconego artysty: malarza, rzeźbiarza, pedagoga, animatora kultury.

Uczniowie mieli możliwość posłuchać wykładu o sztuce i porozmawiać z twórcą wystawy – Sebastianem Kularskim oraz managerem galerii Aflopa Art – Piotrem Chrabelskim zadała artyście wiele pytań, które odnosiły się również do matury ustnej z języka polskiego, gdzie trzeba często odwoływać się do danego dzieła i opowiedzieć ”co autor miał na myśli” i jakie są nasze odczucia patrząc na fotografie czy obraz.

,,Wystawa składa się z obrazów , rzeźb i filmu video. To, czego doświadczamy na wejściu i co przenika całą wystawę to inteligentne potraktowanie wolności wypowiedzi artystycznej za pomocą dzieła wizualnego. Sebastian Kularski połączył prace malarskie z różnych okresów swojej twórczości i stworzył nową narrację. Jego koncepcja sprowadza się do zespolenia dwóch obrazów. Tło stanowi obraz geometryczny, do którego twórca dołączył i tym samym sprowadził jako wypowiedź pierwszoplanową obraz ekspresyjny. Ukazał nowe życie swoich działań twórczych. Jego koncepcja odsłoniła nową formę oraz treść. Zmusiła odbiorcę do postawienia nowych pytań, niekiedy powodując u odbiorcy wewnętrzny spór o zasadność i intencję połączenia. Zastosowany przez artystę zabieg połączenia różniących się pod względem koncepcji, estetyki i czasu powstania obrazów podkreśla współczesną relację człowieka z rzeczywistością. Umiejscowieniem jego osoby w czasie i przestrzeni wirtualnej lub poza nią. Prezentowane na wystawie prace malarskie to dokumenty, które Sebastian Kularski przesuwa po geometrycznym tle kierując się tajemniczym kodem. Jego zespolenia, połączenia faktów z życia odzwierciedlają codzienne wybory człowieka, mnożą nieograniczoną liczbę pytań. Obrazy artysty stanowią materiał do refleksji nad czasem i przypadkiem. „ – wypowiedź p. Anny Sucheckiej.