Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 04 stycznia  br. uczennice naszej szkoły: JOANNA STEFAŃSKA i SAMANTA STRYCHARCZYK z klasy IV Technikum Hotelarskiego  pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych – p. Marioli Lach uczestniczyły  w  Etapie Okręgowym XIV  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  Hotelarskiej.

Gospodarzem tego Etapu był dla naszego regionu  – tak jak w poprzednich latach –  Zespół Szkół Hotelarsko Turystyczno Gastronomicznych nr 1 przy ul. Krasnołęckiej 3 w Warszawie. Spotkali się tam zwycięzcy eliminacji szkolnych z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podlaskiego  i świętokrzyskiego w liczbie 65 uczniów. Ich zadaniem konkursowym było rozwiązanie w czasie 45 minut testu on-line, składającego się z 60 pytań z zakresu szerokiej wiedzy hotelarskiej z uwzględnieniem tematu wiodącego tj. „Turystyka odpowiedzialna”. Każde pytanie zawierało 4 odpowiedzi, z czego tylko jedna była prawidłowa. Pytania były dość trudne, bo oprócz zagadnień  teoretycznych  wymagały wiedzy z  różnych czasopism hotelarskich, stron internetowych poszczególnych sieci hoteli  i portali turystyczno-hotelarskich.

Joasi i Samancie serdecznie gratulujemy udziału  i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki i na decyzję Komitetu Głównego Olimpiady,  który spośród 262 uczestników zawodów okręgowych z całej  Polski, wyłoni 30 finalistów zawodów centralnych.