Niepodległość Polski – wystawa

Niepodległa

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Z tej okazji w szkole organizowana jest m.in. wystawa o tematyce niepodległościowej. Organizatorzy, tj. nauczyciele języka polskiego i historii, kierują serdeczną prośbę do wszystkich uczniów ZS3 o aktywne włączenie się do jej przygotowania i tworzenia.

Niemi świadkowie historii – zdjęcia, przedmioty codziennego użytku, listy, kartki pocztowe, monety – wszystko co ma związek z okresem walki Polaków o niepodległość powinno znaleźć się na wystawie.

Każda taka, nawet drobna,  rzecz to wasz wkład w tworzenie tego wielkiego przedsięwzięcia. Eksponaty można przynosić przez cały wrzesień i październik do pracowni nr 19, 30 i 34. Przyniesienie eksponatów będzie dodatkowo premiowane punktami z zachowania.