Projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582 dla uczniów Liceum

Podstawowe informacje o Projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582

Termin realizacji Projektu: 01.09.2021 r. – 31.11.2022 r.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną dla uczniów III klas Liceum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Cele projektu:

– podniesienie poziomu znajomość języka angielskiego i swobodne komunikowanie się w języku obcym wśród uczniów szkoły,

-wzmocnienie kompetencji kluczowych, poza szablonowego myślenia, rozwój kreatywności, przekrojowego przyswajania wiedzy, wyciągania wniosków, zdolności organizacyjnych, wyznaczania celów i umiejętność pracy w grupie,

– korzystania z nowych technologii, narzędzi informatycznych i cyfrowych; swobodne poruszanie się w świecie online.

Mobilność zorganizowana dla Uczestników Projektu odbędzie się w Grecji, w partnerstwie z organizacją 4th  General Lyceum of Katerini w terminie 29.05.2022-11.06.2022

Podsumowanie mobilności

W dniach od 29.05.2022 do 11.06.2022 uczniowie oraz  nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach wzięli udział w mobilności edukacyjnej realizowanej w ramach projektu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna, Grupowa mobilność uczniów oraz kursy i szkolenia dla kadry nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582.

Główne cele projektu to:

– podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i swobodne komunikowanie się w języku obcym;

– umiejętność korzystania z nowych technologii, narzędzi informatycznych i cyfrowych, swobodne poruszanie się w świecie online;

– rozwój kompetencji społecznych, personalnych, organizacyjnych, współpracy w grupie, rozwój kreatywności, przekrojowego przyswajania wiedzy oraz wyciągania wniosków;

-profesjonalizacja kadry odpowiadającej za współpracę z instytucjami zagranicznymi, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania, poszerzenie oferty edukacyjnej.

W działaniu wzięło udział 32 uczniów oraz 8 nauczycieli naszej szkoły. Nasi uczniowie pod opieką 3 nauczycieli uczestniczyli w zajęciach i aktywnościach szkolnych w 4th LO w Katerini. Natomiast 5 nauczycieli z naszej szkoły brało udział w szkoleniach z zakresu narzędzi informatycznych i języka angielskiego podczas kursów zorganizowanych przez Kika Mobility Training Center Ltd..

W czasie  zajęć  w szkole partnerskiej uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach uczyli się języka greckiego, uczestniczyli w lekcjach chemii, informatyki, robotyki, fizyki, wychowania fizycznego i języka angielskiego. Uczestnicy mobilności brali również udział w lekcjach historii oraz wykładach na temat tradycji i zwyczajów  kraju partnerskiego.  Uczyli się tradycyjnych greckich tańców oraz zdobywali wiadomości na temat tradycyjnych potraw. Brali udział w grze miejskiej i  grach sportowych. W licznych zadaniach i pracy w grupach mieli szansę wykorzystać swoją kreatywność oraz umiejętności z zakresu komunikacji w języku obcym (język angielski i grecki).

Kadra natomiast miała okazje poszerzyć swoje kompetencje językowe na zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia z informatyki pozwoliły nauczycielom na podniesienie swoich ogólnych umiejętności z zakresu nowych technologii. Nauczyciele brali udział w  szkoleniu z zakresu wykorzystywania programu Microsoft Excel oraz obsługi Teams, skupiając się na umiejętnościach ułatwiających zarówno codzienną pracę szkolną jak również podnoszących poziomu kształcenia zdalnego. Nauczyciele brali także udział w szkoleniach ukierunkowanych na aktywizację i wspierające kreatywność uczniów.

Dzięki wycieczkom, które były organizowane w czasie wolnym uczestnicy mobilności mogli dowiedzieć się więcej na temat historii, tradycji i zwyczajów Grecji oraz poznać atrakcje turystycznych naszego partnera. Uczniowie i nauczyciele mieli szansę zobaczyć Meteory, wyspę Skiathos, plażę Koukounaries, Panteleimonas, Litochoro, zamk w Platamonas, Saloniki oraz Muzeum Techniki w tym mieście.

EUROPASSY DLA NAUCZYCIELI

projekt nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582

projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012591

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół Nr 3 w ramach projektu Erasmus+ uczestniczyli w kursach i szkoleniach w czasie mobilności w Grecji, w ramach współpracy z 4th LO w Katerini. Kształcili kompetencje posługiwania się językiem angielskim, odbywali zajęcia z zakresu informatyki dotyczące nauki programowania. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli szkolenia branżowe u pracodawców. 30 listopada 2022 r. wszyscy uczestnicy tych szkoleń otrzymali certyfikaty Europass.

Galeria