Projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582 dla uczniów Liceum

Podstawowe informacje o Projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000012582

Termin realizacji Projektu: 01.09.2021 r. – 31.11.2022 r.

Projekt zakłada mobilność edukacyjną dla uczniów III klas Liceum Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Cele projektu:

– podniesienie poziomu znajomość języka angielskiego i swobodne komunikowanie się w języku obcym wśród uczniów szkoły,

-wzmocnienie kompetencji kluczowych, poza szablonowego myślenia, rozwój kreatywności, przekrojowego przyswajania wiedzy, wyciągania wniosków, zdolności organizacyjnych, wyznaczania celów i umiejętność pracy w grupie,

– korzystania z nowych technologii, narzędzi informatycznych i cyfrowych; swobodne poruszanie się w świecie online.

Mobilność zorganizowana dla Uczestników Projektu odbędzie się w Grecji, w partnerstwie z organizacją 4th  General Lyceum of Katerini w terminie 29.05.2022-11.06.2022