Kierunek: Politechnika

W dniu 8.02.2023 roku zainteresowani uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Politechniki Łódzkiej. Poznali ofertę uczelni – poszczególne wydziały i kierunki, zasady rekrutacji oraz możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego, jakie stwarza PŁ. Zasięgnęli także informacji strukturze uczelni, budynkach i wyposażeniu oraz o działalności sportowej i kulturalnej tej uczelni. O Politechnice Łódzkiej opowiadali: p. dr hab. inż. Izabela Witońska prof. uczelni – prodziekan ds. studenckich na Wydziale Chemicznym, p. dr inż. Michał Binczarski – adiunkt Wydziału Chemicznego i p. Natalia Tomicka – studentka Wydziału Chemicznego.