Stypendium Prezesa Rady Ministrów

8 lutego uczennice naszej szkoły Ida Buczkowska z klasy 4 TFo i Oliwia Paszewska z klasy 4 TEFo , które otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyły w uroczystości wręczenia dyplomów. Otrzymały je z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Waldemara Flajszera i Wojewody Łódzkiego pana Tomasza Bocheńskiego.

Stypendystkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!