Liga Zawodowców – projekt stypendialny Województwa Łódzkiego

Liga zawodowców

Uczennice klasy 3 Technikum w zawodzie technik fotografii i multimediów:  Julita Cywińska, Aleksandra Rogalska, Amelia Zajączkowska i Ida Buczkowska z klasy III TFo oraz Małgorzata Gajzler z klasy III TEFo, otrzymały stypendium w ramach projektu „Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”.