Pokaż nam patrona ZS3

Pokaż nam patrona ZS3

Tradycyjnie w naszej szkole zorganizowano cykl konkursów poświęconych Pabianicom w czasie I wojny światowej oraz legionistom miasta Pabianic. Wyłoniono zwycięzców. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone, gdy wrócimy do szkoły.

W ramach cyklu „Pokaż nam patrona Zespołu Szkół Nr 3” uczniowie mieli za zadanie napisać artykuł historyczny. 1. miejsce zajęła Sara Małkus z kl. 4 TEL. Napisała pracę na pod tytułem: Jak nam wojna rozwój miasta zakłóciła?”. 2. miejsce jury przyznało Marcie Ozimek z kl. 4 TEL. Autorka opisała nieporuszany dotąd podczas konkursu temat dotyczący mniejszości narodowych. Pracę zatytułowała „Żyli razem z nami Niemy i Żydzi – czyli mniejszości narodowe w Pabianicach w czasie pierwszej wojny światowej”. 3. miejsce zajęła Aleksandra Chojnacka, autorka artykułu na temat „Historia Polskiej Organizacji Wojskowej na terenach Pabianic”. Jury przyznało również 2 wyróżnienia. Otrzymały je Julia Rusinkiewicz z kl. 2TEFog oraz Weronika Kurowska z kl. 4 TEL. Jurorami byli: Grażyna Grabowska, redaktor naczelna tygodnika „Życie Pabianic” oraz nauczycielki historii z naszej szkoły: Agnieszka Klimecka i Katarzyna Giedrojć.

W ramach konkursu można było również napisać wiersz  patriotyczny o legionistach, o Polsce i Polakach, o fladze biało – czerwonej. Wiersze oceniały nauczycielki języka polskiego: Małgorzata Łacwik i Małgorzata Pluta.

  1. miejsce zajęła Sara Małkus z kl. 4 TEL. Wiersz zatytułowała „Moja mała ojczyzna”. Była to decyzja jednogłośna. Na 2. miejscu uplasowała się Marta Ozimek z kl. 4 TEL a na 3. miejscu Aleksandra Adrianowska z kl. 3 TFH.

Trzecią częścią konkursu było zrobienie zdjęcia lub grafiki związanej z pabianickimi legionistami. Jurorami w konkursie byli: Kamil Misiek, fotoreporter tygodnika „Życie Pabianic” oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z naszej szkoły: Miłosz Piskorski i Diana Kulińska.

Konkurs wygrała Oliwia Świątkiewicz z kl. 4 TFFo, która przygotowała piękną grafikę. Werdykt był jednogłośny. 2. miejsce zajął Aleksander Koziróg z kl. 2 THg, a na 3. miejscu uplasowała się Natalia Hańczka z kl. 4 TEL.

Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs „Pokaż nam patrona Zespołu Szkół nr 3” jest organizowany w naszej szkole od 2016 roku przez nauczycielkę historii i wos-u – Katarzynę Giedrojć.