Biblioteka

Biblioteka ZS 3 gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory oraz udziela wszechstronnej informacji. Pełni funkcję multimedialnego centrum informacyjno-dydaktycznego. Biblioteka jest miejscem, które służy realizacji potrzeb i zainteresowań oraz wszechstronnemu rozwojowi jej użytkowników. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele a także rodzice. W bibliotece udostępniane są książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści i formy oraz są świadczone usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwój umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji. Misją biblioteki ZS 3 jest kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie, rozwijanie wyobraźni oraz przygotowywanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

Godziny pracy biblioteki 

Poniedziałek                          8.00  –  15.30 (10.05-10.50 lekcja)

Wtorek                                   8.00  –   15.00 (12.50-14.30 lekcja)

Środa                                      8.00  –   15.30 (11.00-11.45 lekcja)

Czwartek                               8.00  –   15.00

Piątek                                     8.00  –   15.00 (8.15-9.55 lekcja)

 

Nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Dudzińska