Twój zawód – Twoja kariera

 

konkurs Twój zawód - Twoja kariera

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach zaprasza do udziału w XII edycji powiatowego konkursu wiedzy o zawodach „TWÓJ ZAWÓD – TWOJA KARIERA”.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2011/2012. Jego autorką
i wieloletnią organizatorką jest Agnieszka Kulpińska-Górska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Pabianickiego, przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi.

Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pabianickiego.

Celem konkursu jest:

– propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy,

– zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na zawody, w czasie zanikania jednych i pojawiania innych zawodów,

– kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw przedsiębiorczych

– pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej

– stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery zawodowej.

Regulamin Twój zawód – Twoja kariera 2022

Sprawozdanie z XII edycji konkursu

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursu:

Małgorzata Żuk i Anna Szynkiewicz