Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości to kierunek dla osób o spokojnym usposobieniu, z umiejętnością  organizowania swoich działań i takich, które lubią pracę z dokumentami. Nie oznacza to, że praca polega jedynie na liczeniu czy wpisywaniu cyfr w odpowiednie kolumny w dokumentach. Technik rachunkowości pracuje z ludźmi, dlatego dobrze, jak jest pozytywnie nastawiony i kontaktowy. Oprócz zainteresowań finansami, kandydat na technika rachunkowości powinien wykazywać się kreatywnością, dokładnością, sumiennością i dociekliwością.

Wybierając kierunek technik rachunkowości masz przed sobą dużą i pewną przyszłość. Zawsze, w podmiotach gospodarczych każdej branży, będą potrzebni pracownicy
w działach księgowych i finansowych. Możesz też znaleźć zatrudnienie w bankach, biurach rachunkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy urzędach skarbowych.

Absolwent technikum rachunkowości, który zechce kontynuować naukę na studiach wyższych, będzie w przyszłości doskonałym kandydatem na głównego księgowego czy kierownika działu kadr i płac w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie
do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– prowadzenia rachunkowości;

– rozliczania danin publicznych;

– rozliczania wynagrodzeń;

– rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

– prowadzenia analizy finansowej.

W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot BIURO RACHUNKOWE.

Będziesz tu doskonalić m.in. umiejętność posługiwania się programem finansowo – księgowym w prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności przedsiębiorstwa. Poznasz też  szereg narzędzi niezbędnych przy codziennym prowadzeniu własnego biznesu w ramach e-księgowości.

 Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w urzędach lub firmach albo za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe:

EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA. 07. Prowadzenie rachunkowości.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik rachunkowości.

 Absolwent technikum rachunkowości może podjąć studia m.in. na kierunkach: finanse
i rachunkowość, finanse i biznes międzynarodowy, ekonomia, bankowość i finanse cyfrowe.

 Praca w zawodzie technika rachunkowości będzie polegać m.in. na:

  • wystawianiu i księgowaniu faktur i innych dokumentów,
  • dokonywaniu rozliczeń finansowych,
  • przechowywaniu dokumentacji księgowej,
  • przeprowadzaniu kontroli dokumentów księgowych,
  • nadzorowaniu terminów spłat zobowiązań oraz ściąganiu roszczeń i należności,
  • posługiwaniu się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej,
  • sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przygotowaniu ich do weryfikacji.

Przedmiot rozszerzony: język angielski lub matematyka.

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka geografia.

Cykl kształcenia w technikum rachunkowości kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.