„Od Technika do Logistyka”

23 marca odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu „Od technika do logistyka 4.0”.

Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas 2TEL, 3TEL, 4TLp i 4TLg.

Organizatorami konkursu były Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe „LogPoint” Politechniki Opolskiej oraz  Uniwersytetu Opolskiego i Uczniowskie Koło Logistyczne „Sigma” z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu.

Uczniowie musieli zmierzyć się z 40 pytaniami z zakresu logistyki.