Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej

14.10.2020 r. obchodziliśmy, jak co roku święto Edukacji Narodowej. Dzień w którym dziękujemy Pedagogom, Wychowawcom, wszystkim Pracownikom szkoły za trud podejmowanych działań i życzymy, aby ich praca przynosiła satysfakcję i obfitowała w sukcesy uczniów, które są miarą ich własnych sukcesów.

Zgodnie z tradycją szkoły to święto połączone jest z uroczystością ślubowania klas pierwszych. Dziś podczas kameralnej uroczystości technicy fotografii i multimediów, ekonomiści i logistycy, podjęli życiowe zobowiązanie, owocnie wykorzystywać czas edukacji, zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje talenty. Otrzymali życzenia i zapewnienia o wsparciu ze strony Pedagogów.

Co roku przy tej okazji dyrekcja szkoły ma możliwość nagrodzić wyróżniających się Pedagogów i Pracowników. W tym roku symboliczne podziękowania będą czekać na chwilę, w której jak kiedyś na uroczystości szkolnej możliwe będzie spotkanie całej Społeczności Szkolnej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Pabianicki Krzysztof Habura wspólnie z Gabrielą Wenne – Błażyńską Wicestarostą wręczyli nagrody i dyplomy dyrektorom oraz nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych z powiatu pabianickiego. W gronie nagrodzonych znalazła się pani Agnieszka Kulpińska-Górska – Dyrektor ZS 3 i pani Mariola Lach – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich. Podczas uroczystości, która odbyła się 13 października w Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach , Starosta podziękował wyróżnionym pedagogom za trud codziennej pracy pedagogiczno – wychowawczej oraz za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy, która wpływa na rozwój i kształtowanie postawy młodego człowieka.