Dni Otwartych Drzwi w ZS3

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic otworzył drzwi dla zainteresowanych. W piątek 15.03.2019 w godz. 9.00 – 16.00 i w sobotę 16.03.2019 w godz. 9.00 – 12.00 naszą szkołę odwiedzali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Dowiedzieli się, na czym polega nauka w liceum i technikum, poznawali ofertę kształcenia i możliwości, jakie stwarza szkoła swoim uczniom (praktyki krajowe i zagraniczne, staże zawodowe, kursy doskonalące, stypendia). Odwiedzający oglądali szkołę i jej wyposażenie, podziwiali pokazy przygotowane przez uczniów oraz zasięgali szczegółowych informacji o kierunkach.
W roku szkolnym 2019/2020 w ZS 3 w Pabianicach można kształcić się w:
– Technikum Logistycznym
– Technikum Ekonomicznym
– Technikum Handlowym
– Technikum Hotelarskim
– Techniku Obsługi Turystycznej
– Technikum Organizacji Reklamy
– Technikum Fotografii i Multimediów
– Technikum Usług Fryzjerskich
– Liceum Ogólnokształcącym o profilu socjalnym

Biorąc pod uwagę ilość osób, które odwiedziły szkołę, możemy wnioskować, że zainteresowanie jest ogromne.