Jubileuszowy Rok Matematyki

Konkurs matematyczny

14 marca w Dzień Liczby Pi został podsumowany szkolny konkurs matematyczny  zorganizowany z okazji Jubileuszowego Roku Matematyki przez nauczycieli matematyki: p. Jolantę Koźlenko i Jarosława Łacwika. Celem konkursu było przybliżenie uczniom sylwetek  wybitnych polskich matematyków, ich zasług dla nauki i osiągnięć.Zdaniem uczestników konkursu było przedstawienie  zastosowania matematyki w różnych dziedzinach życia. Na konkurs wpłynęły 42 prezentacje wykonane indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Martyna Wojtasik z kl.2 TEL

II miejsce – Martyna Ozimek i Weronika Kurowska  z kl. 2 TEL oraz  Weronika Bilska i Aleksandra  Rzeźnik z kl. 1 TFH

III miejsc -: Klaudia Nowicka z kl. 1 TFo oraz Sandra Boik i Angelika Gorzeń z kl. 3 TE.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Dziękujemy także Radzie Rodziców ZS3 za pomoc w ufundowaniu nagród.

Nagrodzone prace: