Ósmoklasiści w ZS 3

Ósmoklasiści w ZS3

We wtorek, 9 października 2018 roku, naszą szkołę odwiedziło 62 uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach wraz z opiekunami. Uczniowie chcieli zdobyć informacje dotyczące nauki w ZS 3 i oferowanych kierunków kształcenia, bowiem przed nimi decyzja dotycząca wyboru dalszej ścieżki edukacji. Przewodnikiem po szkole była p. Anna Szynkiewicz, która przybliżyła ósmoklasistom najważniejsze informacje związane ze specyfiką uczenia się w technikum, liceum i branżowej szkole I stopnia. Omówione zostały również zasady odbywania praktyk i zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz kierunki oferowane przez szkołę. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć pracownie kształcenia zawodowego oraz pozyskać  informacje dotyczące codziennego „życia szkolnego” i działań realizowanych przez całą społeczność szkolną.  Uczniowie klas ósmych z zainteresowaniem wypowiadali się o naszej szkole. Kto wie, może już w kolejnym roku szkolnym będą uczyć się w ZS 3.