Szkolny Salon Maturzystów

Młodzież  z klasy IV Technikum Logistycznego wraz z pedagogiem szkolnym p. Anną Szynkiewicz  zorganizowała 2 października Szkolny Salon Maturzystów. Do jego przygotowania wykorzystali wiedzę i materiały uzyskane podczas spotkań na Łódzkim Salonie Maturzystów Perspektywy 2018 odbywającym się we wrześniu na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Logistycy zaprezentowali i przekazali informacje o ofertach uczelni wyższych zgromadzone podczas Łódzkiego Salonu Maturzystów swoim koleżankom i kolegom z pozostałych klas maturalnych. Można było otrzymać arkusze próbnych egzaminów maturalnych z różnych przedmiotów oraz skorzystać z informacji i materiałów zamieszczonych na portalach internetowych przeznaczonych dla maturzystów.