Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników dwóch mobilności międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 w Grecji.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej

Organizacja programu edukacyjno-kulturowego podczas mobilności zagranicznych, 2-tygodniowych praktyk dla 90 osób  (82 uczniów oraz 8 opiekunów), w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA102-064267 pt. „Europejski staż – dobrym startem w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.