Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery”:

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery”  – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Pobierz plik
 
Dotyczy zapytania ofertowego na zakup oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” – Pobierz plik
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz plik
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz plik
 
 
Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” UWAGA nowy załącznik do OFERTY – 29.11.2018 – Pobierz plik

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” UWAGA nowe załączniki do OFERTY – 26.11.2018 – Pobierz plik

Zmiana treści ogłoszenia nr 2 – 26.11.2018 – Pobierz plik

Zapytania i wyjaśnienia 2 – 26.11.2018 – Pobierz plik

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu „Staże zawodowe drogą do kariery” UWAGA nowe załączniki do OFERTY – 23.11.2018 –Pobierz plik

Zmiana treści ogłoszenia – 23.11.2018 – Pobierz pdf

Zapytania i wyjaśnienia – 23.11.2018 – Pobierz plik

Zapytania i wyjaśnienia 2 – 26.11.2018 – Pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „STAŻE ZAWODOWE DROGĄ DO KARIERY” – 19.11.2018 – pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „STAŻE ZAWODOWE DROGĄ DO KARIERY” -19.11.2018 – pobierz plik

Zapytanie ofertowe na szkolenia w projekcie  „Staże zawodowe drogą do kariery” – pobierz plik

Unieważnienie część 1,2,3,6,7,8,9

Wybór część 4

Wybór część 5

Usługa społeczna – wybór oferty

Informacja o otworzeniu kopert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Protokoły z przeprowadzonego postępowania ofertowego

Protokół – Usługa społeczna

Protokół – Współzarządzanie

Protokół – Usługa kulturowa

Protokół – Usługa szkoleniowa

Protokół – Usługa transportowa

Program Kulturowy

Program Kulturalny – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 2018

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 2018

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 2018

Współzarządzanie

Współzarządzanie – Zapytanie ofertowe 2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 2018

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 2018

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 2018

Transport

Transport – Zapytanie ofertowe 2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 2018

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 2018

Szkolenia

Szkolenie – Zapytanie ofertowe 2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 2018

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 2018

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 2018

Zamówienie na usługę społeczną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

A1_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną – Istotne Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do IWZ – doświadczenie Wykaz Uslug

Załącznik nr 4 do IWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do IWZ – Propozycja menu

Załącznik nr 6A do IWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6B do IWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 6C do IWZ – Oświadczenie brak powiązań