Komunikaty

Wytyczne CKE dot. przeprowadzenia egzaminów w sesji zimowej

Posted on

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – styczeń, luty 2021r. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli […]

Komunikaty

Razem możemy więcej!

Posted on
Zbiórka na leczenie

„Pamiętajcie, że nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dla drugiego człowieka.” Andrzej Małkowski Społeczność Zespołu Szkół Nr 3 ze wszystkich sił zachęca do zaangażowania się w pomoc dla Wyjątkowego Człowieka, który zawsze służył nam wsparciem i radą, a teraz sam potrzebuje pomocy. Ogłaszamy akcję pod hasłem: RAZEM MOŻEMY […]

Komunikaty

Komunikat Dyrektora ZS 3

Posted on

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w szkole, związaną z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem COVID-19 u ucznia, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach informuję, że od dnia 05.10.2020 r. do dnia 12.10.2020 r. wprowadza się w szkole nauczanie zdalne z przyczyn organizacyjnych, we wszystkich dla klasach […]

Komunikaty

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Posted on

Ze względu na panujące warunki pogodowe zmieniamy organizację uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego! 1 września wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach!  Klasy I Uczniowie klas pierwszych spotykają się z wychowawcami i dyrekcją szkoły w świetlicy  (budynek A – 2 piętro) o godz. 9.00. Po krótkim uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego, uczniowie udadzą się wraz z […]

Komunikaty

Organizacja odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Posted on

Organizacja i harmonogram odbioru świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sekretariacie szkoły: – w dniu 31 sierpnia 2020r. w godz. 13-14- absolwenci technikum w zawodzie technik ekonomista – w dniu 31 sierpnia 2020r. w godz. 14-15- absolwenci technikum w zawodzie technik logistyk – w dniu 1 września  2020r. w godz. 11-12- absolwenci technikum w zawodzie […]