SELFIE, czyli jak cyfrowa jest nasza szkoła

W październiku społeczność naszej szkoły sprawdzała potencjał cyfrowy, jakim dysponuje Zespół Szkół Nr 3. Uczniowie, nauczyciele i kadra kierownicza korzystając z SELFIE wypowiadali się na temat wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i procesie oceny.

SELFIE powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowane ze środków programu Erasmus.