SELFIE, czyli jak cyfrowa jest nasza szkoła

W październiku 2023 r. społeczność naszej szkoły sprawdzała potencjał cyfrowy, jakim dysponuje Zespół Szkół Nr 3. Uczniowie, nauczyciele i kadra kierownicza korzystając z SELFIE wypowiadali się na temat wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i procesie oceny.

Kolejny raz badanie ankietowe zostało przeprowadzone w marcu 2024 r. Podobnie, jak poprzednim razem, uzyskane wyniki wykorzystamy do podniesienia jakości swojej pracy oraz wdrożenia technologii cyfrowych we wszystkich obszarach, gdzie jest ona niezbędna i daje najlepsze efekty.

SELFIE powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowane ze środków programu Erasmus.