Etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

13 grudnia 2023 roku Bogusia Jakubowska z klasy 5 TL, Sebastian Kopijas z klasy 4 TEL oraz Patryk Rachwał z klasy 2 TEL razem z Panią Marianną Kubik wzięli udział w drugim etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów w obszarze branży TSL, pobudzanie ich twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia (kształcących na kierunkach Logistyka i/lub Transport) lub do wykonywania zawodu.