Konkurs Umiejętności Hotelarskich

13 grudnia 2023 dwie uczennice klasy hotelarskich naszej szkoły – Dominika Siwek z klasy V i Ada Przybylska z klasy III pod opieką nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich p. Marioli Lach pojechały do Warszawy gdzie uczestniczyły w II Konkursie Umiejętności Hotelarskich, który odbywał się w Szkole Głównej Handlowej. Każdy z uczestników zobowiązany był odpowiedzieć na 40 pytań i rozwiązać zadanie praktyczne. Pytania obejmowały szeroki wachlarz zagadnień hotelarskich, np.
1) Underststays to goście:
a) z rezerwacją wstępną
b) z rezerwacją gwarantowaną
c) opuszczający obiekt hotelarski później, niż to wynika z ich rezerwacji
d) opuszczający obiekt hotelarski wcześniej, niż to wynika
2) Który rodzaj umowy podpisał Jan Kowalski z hotelem, jeżeli nabył prawo do korzystania z jednostki mieszkalnej w lecie przez okres 5 lat i zobowiązał się do zapłaty hotelarzowi ryczałtowego wynagrodzenia:
a) czarter
b) dumping
c) allotment
d) timesharing
3) Która metoda obsługi przyjęcia dyplomatycznego wymaga zaangażowania dużej liczby wysoko wykwalifikowanych kelnerów:
a) rosyjska
b) angielska
c) francuska
d) niemiecka

Trzeba przyznać, że pytania były tyle ciekawe co trudne, czekamy na wyniki.