Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Co roku w dniach 1-19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Podejmowane są różnorodne działania zwracające uwagę na prawa dziecka, godność, szacunek, bezpieczeństwo i wolność od przemocy. Kolorem kampanii jest pomarańczowy – to kolor ostrzegawczy, a symbolem kampanii – pomarańczowa wstążka.
Nasza szkoła aktywnie włączyła się w tegoroczną 4 edycję obchodów kampanii w Pabianicach. Jest ona realizowana przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, Strażą Miejską w Pabianicach, Wydziałem Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W naszej szkole zrealizowane zostały następujące działania:
  • prelekcje dla uczniów wszystkich klas pierwszych – prowadziła je p. st. sierż. Marta Bączyk z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, odbywały się w dniach 10.11.2023 i 14.11.2023 (w dniu 14.11.2023 w spotkaniach z naszymi uczniami brał także udział Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach – p. ins. Jarosław Tokarski);
    Zobacz zdjęcia
  • „Pomarańczowa pomoc” – akcja w dniu 9.11.2023 wyrażająca zainteresowanie społeczności szkolnej tematem przeciwdziałania przemocy;
  • # 10 sekund – uczniowie klas 1 i 2 technikum reklamy nagrali filmiki i animacje zwracające uwagę na reagowanie na przemoc;
  • uczniowie klasy 1 technikum reklamy wykonywali plakaty poruszające tematykę przeciwdziałania przemocy;
  • uczennica klasy 4 technikum fotografii i multimediów wykonała zdjęcia wyrażające sprzeciw wobec przemocy.