Złapaliśmy Bakcyla :)

W kwietniu 2023 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

BAKCYL jest realizowany we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.