Pierwsza pomoc przedmedyczna

pierwsza pomoc
22 listopada 2018 roku rada pedagogiczna naszej szkoły brała udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie połączone było z ćwiczeniami praktycznymi na fantomach, AED i kamizelkach odkrztuszających.
Szkolenie poprowadzili: ratownik Ochotniczego Sztabu Ratownictwa i Łączności, instruktor pierwszej pomocy – pani Katarzyna Zielińska oraz ratownik KPP – pan Marcin Czekaj.
Nauczyciele w czasie zajęć warsztatowych dowiedzieli się jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przećwiczyli postępowanie resuscytacyjne oraz zapoznali się z ogólnymi zasadami zachowywania się na miejscu wypadku.