XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn. „Kultura bezpieczeństwa”

Kultura Bezpieczeństwa konkurs

Sebastian Oset uczeń klasy I TH zajął II miejsce w XI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pn. „Kultura bezpieczeństwa” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 22 listopada 2022r. w Łodzi w siedzibie PIP. Od lat celem konkursu jest szerzenie i popularyzowanie wiedzy oraz szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa – prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż., zasad udzielania pierwszej pomocy – wśród uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. Jury doceniło wysoki poziom artystyczny prac, ich oryginalność, walory edukacyjne oraz przesłanie wynikające z założeń konkursu. Laureaci otrzymali w nagrodę sprzęt elektroniczny. Poza nagrodami rzeczowymi prestiżowym wyróżnieniem jest publikacja prac nagrodzonych i wyróżnionych uczniów w corocznej, specjalnej edycji kalendarza PIP na 2023 r. Sebastianowi Ostowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji o wydarzeniu