Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

konkurs języka angielskiego
20 kwietnia nasi uczniowie z kl. 2TEFo, 2TFo, 2LO oraz 3TFh wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, intelektualnej zabawie językowej trwającej 75 minut. Konkurs odbywał się pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Udział w nim polegał na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i dał uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Zadania z obowiązkowej lektury miały na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.
Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich typów szkół i odbywał się w naszej szkole w dwóch kategoriach wiekowych: Lions (klasy I i II liceów 4-letnich i techników 5-letnich) oraz Eagles (klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich).
Główną nagrodą w konkursie, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II – Eagles I, natomiast dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.
Sponsorem nagród w formie egzaminu B2 FIRST (FCE) Cambridge English Qualifications jest LangLTC – Szkoła Językowa Online i Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne IELTS oraz Cambridge English Qualifications.
Uczniowie zostali przygotowani do konkursu przez p. Dorotę Woźniak, Anetę Czerwińską oraz Katarzynę Kozłowską-Marks.
Trzymamy kciuki za naszych uczniów i z niecierpliwością czekamy na wyniki 🙂
Fox konkurs języka angielskiego