Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim

Dyktando dla dyslektyków

13 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 odbył się, w formie zdalnej, Powiatowy Konkurs „Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim”, organizowany przez nauczycieli języka angielskiego z ZS Nr 3 pod patronatem Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Skierowany był do uczniów kl. VIII szkół podstawowych i kl. I szkół ponadpodstawowych.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z ZSCKR w Widzewie, ZS Nr 1 i SP Nr 17 w Pabianicach oraz nasi wychowankowie.
Dyktando było złożone z dwóch części. Pierwsza polegała na zapisaniu ze słuchu jedynie wybranych, często mylonych ze sobą dźwięków. Druga część była oparta na pracy z tekstem np. artykułem, w którym również należało wpisać brakujące dźwięki. W obu częściach oceniana była poprawność zapisu pod względem zgodności z zasadami ortografii.
Naszym celem było nie tylko umożliwienie uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych poczucia sukcesu i własnej wartości w dziedzinie ortografii, która sprawia im wiele problemów w nauce i codziennym życiu, ale również uczenie się poprawnej pisowni i autokorekty popełnionych błędów ortograficznych.
Najlepszą drogą poznania jest doświadczenie i aktywne działanie, dlatego dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i chęć zgłębiania wiedzy. Poniżej przedstawiamy laureatów:
I MIEJSCE – Piotr Mrówka z ZSCKR w Widzewie
II MIEJSCE – Emilia Działecka z SP 17
III MIEJSCE- Paweł Burzak z SP 17
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci bonów do Empiku, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach.