Rozstrzygnięcie konkursu „Twój zawód – Twoja kariera”

Powiatowy konkurs wiedzy o zawodach „TWÓJ ZAWÓD – TWOJA KARIERA” został zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach. Jego tegoroczna X edycja została zrealizowana zdalnie. Konkurs był współorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Pabianicach, a także został objęty honorowym patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 36 uczniów z 5 szkół Powiatu Pabianickiego, reprezentujących 3 szkoły podstawowe i 2 ponadpodstawowe. Opiekunami prac było 6 nauczycieli.

Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji multimedialnych charakteryzujących dowolnie wybrany zawód, w szczególności zawierających syntetyczny opis zawodu i środowiska pracy, zadań i umiejętności zawodowych, narzędzi pracy w zawodzie, cech psychofizycznych, przeciwwskazań, możliwości kształcenia oraz oferty rynku pracy.

Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: pani Anna Kupska (Powiatowy Urząd Pracy), pani Grażyna Pryca (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz pani Dorota Pędziwiatr (Cech Rzemiosł Różnych). Ocena prac została dokonana w podziale na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Jej przedmiotem była wartość merytoryczna, graficzna i atrakcyjność wizualna prezentacji.

Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością wybranych zawodów, doskonałym warsztatem technicznym oraz pomysłowością i kreatywnością.

Laureatów konkursu przedstawia film.