Wolontariusze na zabawie andrzejkowej

Nasi wolontariusze uczestniczyli w zabawie andrzejkowej, którą zorganizował Warsztat Terapii Zajęciowej w klubie Feniks w Pabianicach. Była to wspaniała okazja do integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, nabrania dystansu do siebie i pokazania, że wszyscy jesteśmy sobie równi.  Wspólne wróżby Andrzejkowe, konkursy i zabawy taneczne były  sposobnością do wzajemnego poznania się i nawiązywania nowych kontaktów.