Technik handlowiec

Technik handlowiec

Handlowiec pełni bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. Obsługa klientów, również w języku angielskim, kontakty z dostawcami, sprawna realizacja zamówień, biegła obsługa komputera to zadania, od których w dużej mierze zależy sukces firmy.

Technik handlowiec może pracować w  hurtowniach, sklepach, działach handlowych firm, agencjach marketingowo-reklamowych, jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. obsługi klienta, sprzedaży lub zakupów, telemarketer oraz product manager.

Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętności:

  • organizowania sprzedaży,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
  • zarządzania firmą handlową,
  • biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży i magazynu,
  • posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
  • wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego.

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w przedsiębiorstwach
handlowo-usługowych oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.

 Kwalifikacje zawodowe:

HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych.

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik handlowiec.

 Przedmiot rozszerzony: język angielski lub matematyka.

Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji:  język polski, język angielski, matematyka, geografia.

 W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot E-COMMERCE (SPRZEDAŻ INTERNETOWA).

E-commerce pozwala na poznanie zasad prowadzania sprzedaży internetowej,
e-sklepów, portali aukcyjnych, elektronicznej bankowości oraz kantorów wymiany walut.

E-handel daje możliwość zarabiania 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku,
bez ograniczeń geograficznych i kontaktu osobistego.

 Cykl kształcenia w technikum handlowym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.