Żołnierze Wyklęci! Obudźcie Polskę – konkurs

Konkurs Żołnierze Wyklęci! Obudźcie Polskę

Uczniowie szkół średnich z powiatu łódzkiego, pabianickiego i zgierskiego 14 września 2020 r. przystąpili do konkursu „Żołnierze Wyklęci! Obudźcie Polskę”. Naszą szkołę w konkursie reprezentowały następujące uczennice: Karolina Gajzler 3 TFH, Bogumiła Jakubowska 2 TLp, Aleksandra Prorok 4 TFFo, Angelika Trzepadłek 3 TFH.
Aleksandra Prorok zajęła 2. miejsce i reprezentowała naszą szkołę w finale konkursu, który odbył się 28 września 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi,

Celem konkursu jest popularyzacja historii, rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. Konkurs odbywał się w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Jego organizatorami są parlamentarzyści z województwa łódzkiego oraz samorządowcy wojewódzcy. Konkurs odbywa się pod patronatem łódzkiego oddziału IPN