Koła zainteresowań

Wolontariat

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza uczniów, którzy są gotowi dobrowolnie pomagać wszystkim potrzebującym w miarę swoich możliwości i dyspozycyjności. Uczestniczą w spotkaniach z podopiecznymi pobliskich domów dziecka, organizują dobroczynne zbiórki odzieży i żywności oraz biorą udział w akcjach lokalnych organizacji charytatywnych. Współpracują min. grupą wolontarystyczną Agrafka, Warsztatem Terapii Zajęciowej, PCK, grupą Miauczykotek czy Pomaganie jest fajne. Okazana empatia i zaangażowanie na rzecz środowiska potrzebujących owocuje ogromem satysfakcji pozytywną energią a dodatkowo jest ciekawym sposobem na życie.

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele: Joanna Żuber, Katarzyna Kozłowska i Arkadiusz Marek.