Erasmus + 2020-1-PL01-KA102-080467

Zagraniczny-staz-krokiem-w-zawodowa-przyszlosc-2020-1-PL01-KA102-080467

Informacje o projekcie

Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość
nr 2020-1-PL01-KA102-080467

Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej Programu Erasmus+,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna. Konkurs 2020

Projekt realizowany jest wspólnie z grecką organizacją przyjmującą Kika Mobility Training Center Ltd, Agios Stefanos, Greece, która zapewni naszym uczniom miejsca praktyk oraz współorganizację programu kulturowego.

Okres realizacji projektu trwa 12 miesięcy, od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 roku.

Całkowity budżet projektu to 148 902,00 EUR.

Uczestnictwo w projekcie skierowane jest do łącznie 82 uczniów z klas II i III z ZS Nr 3 w Pabianicach, kształcących się w profilach technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów, technik logistyk.

Mobilności zawodowe uczniów do Grecji odbędą się w dwóch turach:

  • 23.05.2021 – 05.06.2021 r. dla 41 uczniów i 4 opiekunów
  • 06.06.2021 – 19.06.2021 r. dla 41 uczniów i 4 opiekunów

Uczniom będą towarzyszyć nauczyciele ze szkoły.

Główne cele projektu:

– Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów

– Podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego branżowego.

– Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności społecznych, osobistych i  kulturowych.

– Wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji; przygotowanie młodzieży do wejścia na współczesny rynek pracy.

1. Informacje o projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy