Technik logistyk

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności jak:

  • odpowiednia organizacja pracy,
  • zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk),
  • umiejętność planowania i przewidywania,
  • zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi: planować i organizować prace związane
z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzać zapasami w firmie, organizować prace związane z gospodarką magazynową, zarządzać gospodarką odpadami, planować i organizować prace związane z procesem logistycznym
w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK,INSERT). Osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także otrzymania prawa jazdy kat. B.

Absolwent szkoły ma możliwość pracy w sklepach wielkopowierzchniowych, firmach spedycyjnych, firmach transportowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, portach lotniczych, portach morskich, na kolei, w budownictwie.

Może również kontynuować naukę na studiach  – np. na kierunkach: Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria produkcji.

Uczeń bierze udział w praktykach zawodowych (4 tygodnie) w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM). Często nasi uczniowie zostają zatrudniani w firmach, w których odbywali praktyki.

Część praktyk odbywa się poza granicami kraju – np. w Grecji.

Kwalifikacje zawodowe:

  • Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów
  • kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Cykl kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu technika logistyka.