Konkursy

Twój zawód – Twoja kariera

Twój zawód - Twoja kariera

Pierwsza edycja konkursu „TWÓJ ZAWÓD-TWOJA KARIERA” odbyła się w roku szkolnym 2011/2012.

Jego autorką i wieloletnią organizatorką jest Agnieszka Kulpińska-Górska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach, doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach w zakresie przedmiotów zawodowych, ekonomicznych i doradztwa zawodowego.

Konkurs organizowany jest pod Patronatem Starosty Pabianickiego – Krzysztofa Habury, przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi.

Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest:

  1. propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy,
  2. zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomienie zmiennego zapotrzebowania na zawody, w czasie zanikania jednych i pojawiania innych zawodów,
  3. kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw przedsiębiorczych,
  4. pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej,
  5. stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery zawodowej.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się IX edycja konkursu.

Regulamin konkursu –  pobierz plik

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie IX edycji konkursu:  Anna Szynkiewicz, Małgorzata Żuk

Sprawozdanie z przeprowadzonej VIII edycji konkursu 2018/2019

Sprawozdanie z przeprowadzonej IX edycji konkursu – 2019/2020